b b b
Gazdasági statisztika tételsor
ebook  >>>  Gazdasági statisztika
Cím

Gazdasági statisztika tételsor

Tartalom
1. Leíró statisztika és statisztikai következtetés. Statisztikai sokaságok típusai. Az adatgyűjtés módszerei.
Viszonyszámok. MegoszIási, koordinációs és intenzitási viszonyszám. Mérés, mérési skálák. Mérési hibák
elemzése. Csoportosító sor. Statisztikai tábla és dimenziószáma összehasonlító és leíró sor.

2. Abszolút és relatív gyakoriság. Kumulált és lefelé kumulált gyakoriság. Gyakorisági sor. Osztályközök
kiszámítása. Gyakorisági sorok grafikus ábrázolása. Értékösszegsor. A koncentráció elemzése.
Lorenz-görbe.

3. Helyzetmutatók. Számított és helyzeti középértékek. Számtani, geometriai, harmonikus és négyzetes átlag.
Súlyozott átlagok. A számtani átlag tulajdonságai. Módusz, medián és kvantilis fogalma, kiszámítása
rangsorból és gyakorisági sorból.

4. Szóródási mutatók. Szóródás terjedelme, szórás, átlagos eltérés és különbség, relativ szórás. A szórás
tulajdonságai. Az aszimmetria elemzése. Egy- és többmóduszú eloszlások. Pearson-féle mutatószám.
F-mutatószám.

5. Időbeli ismérv szerinti elemzés. Állapot- és tartam-idősorok, Bázis- és láncviszonyszámok. Áttérés új
bázisra. Idősorok grafikus ábrázolása. Az idősor átlagértékének és átlagos változásának vizsgálata.

6. Kombinációs táblák. Függvénykapcsolat, sztochasztikus kapcsolat és függetlenség. Az asszociáció
szorossága; a Yule-, Csuprov- és Cramer-együtrható.

7. Vegyes kapcsolat elemzése. Rész- és főátlagok. A főátlagok és a szórásnégyzet felbontása: Szórás- és
szórásnégyzet-hányados. Korrelációs kapcsolat. Tapasztalati regressziófüggvény. Determinációs és
korrelációs hányados.

8. Háromdimenziós statisztikai táblák. Főátlagok összehasonlítása. Standardizálás. Főátlagok különbségének
és hányadosának felbontása.

9. Aggregálás. Érték-, ár- és volumenindex. Az indexek aggregátum- és átlagformái. Az indexszámok közötti
összefüggések. Defláció. Az aggregátumok közötti összefüggések. Csoportosított
sokaságra vonatkozó indexek. Indexpróbák. Területi indexek.

10. ldősorok elemzése mozgóátlaggal. Simítás. Előrejelzés. Idősorok elemzése analitikus trendszámítással.
A lineáris trend meghatározása a normáIegyenletek alapján. A szezonális ingadozások kiértékelése
Oldalak száma23 oldal
Formátumdoc
Fájl nevestatszig.zip
Fájlméret261 KB
Letöltve627 alkalommal
Adatforgalom159.8115 MB
Feltöltés dátuma2006.08.18
A legjobb magyar nyelvű oktató anyagok egy helyen!
A legjobb magyar nyelvű oktató anyagok, videók most egy helyen! Válaszd ki a téged érdeklő témakört!

weboldal készítés, HTML, CSS, Javascript, Flash AutoCAD, Inventor
Photoshop InDesign
CorelDRAW GIMP
Videó szerkesztés, effektezés, utómunka matematika
Videó vágás, szerkesztés, Premiere Word
3D grafika Powerpoint
hálózatok, IPv6 Excel
GIMP Access
Játék programozás Fireworks
A letöltéshez be kell jelentkezned!

ebook, e-book, Gazdasági statisztika, elektronikus könyv, e-könyv , Gazdasági statisztika tételsor