b b b
Kapcsolat
A weboldal használatával és a weboldalon elérhető elektronikus dokumentumok letöltésével elismeri, hogy elolvasta és elfogadta a feltételeket. Fenntartjuk a jogot, hogy ezeket a feltételeket időről időre megváltoztassuk.

Jogi nyilatkozat

Ez a nyilatkozat egy megállapodás Ön és ezen oldal között. Azáltal, hogy a weboldalon elektronikus dokumentumokat letölt vagy használja azokat Ön egyetért, hogy elolvasta és megértette, hogy az elektronikus dokumentumok szerzői jogai a szerzőt illetik. Azokban az esetekben, ahol nincsenek szerzői jogi figyelmeztetéseket, azt kell feltételezni, hogy a elektronikus dokumentum szerzői jogvédelem alatt áll. A elektronikus dokumentumok használata az Ön kizárólagos felelőssége. Nem vállalunk felelősséget, és nem vagyunk felelősek az elektronikus dokumentumok használata miatt okozott károkért, legyen az közvetett, véletlen vagy következményes kár (beleértve, de nem kizárólagosan az elmaradt üzleti nyereség vagy hasonló).

Adatvédelem

1. Adatkezelő adatai:
1.1. Adatkezelő neve: Ebookz.hu
1. Továbbiakban: Adatkezelő

2. Adatkezelés célja
Az Adatkezelő a Ebookz.hu szolgáltatásait igénybevevők személyes adatokat szolgáltatnak az Adatkezelő részére a szolgáltatási szerződés megkötése és egyéb információ kérés érdekében. Továbbá az Ügyfelek személyes adatokat helyezhetnek el az Adatkezelő szerverein.

Adatkezelés helye: Az Adatkezelő székhelye, illetve a szervereket kiszolgáló szerverterem.

Az Adatkezelő további adatokat gyűjt az oldalai látogatóról forgalom elemzés céljából.

Ezen adatok az alábbiak:

Látogatás időpontja
Látogató ip címe
Látogató által lekért weboldal címe
Látogató operációs rendszerének típusa

3. Egyéb rendelkezések
3.1. Az Adatkezelő jogosult az Ügyfél adatait nyilvántartásában szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek az előfizető írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvényi és hatósági kötelezettség adatszolgáltatásra.
3.2. Az Adatkezelő a tőle elvárható gondossággal óvja az Ügyfél által a szerverein elhelyezett adatokat, azokról adott időközönként biztonsági mentést készít, azonban nem vállal felelősséget az adatokért, sem az adatok elvesztéséből származó következményekért.
3.3. Az Adatkezelő az adatvédelmi szabályzatban bekövetkezett változásokat köteles az Ügyfelei tudtára adni.
3.4. Az Adatkezelő mindent megtesz a személyes adatok védelméért.

Az Internet használatával együtt járnak különböző, a magánszférát fenyegető veszélyek. Felhívjuk a figyelmét, hogy a weboldalon leírt véleménye személyes adat, amelyből különleges adataira, akár származására, politikai véleményére is lehet következtetni. Ezen adatok mindenki számára megismerhetővé válnak. Javasoljuk, hogy személyes adatai védelme érdekében használjon PET technológiát (Privátszférát erősítő technológia). Számos honlapon talál erre vonatkozó információt.